/, BAV ZZP, Beroepsaansprakelijkheid/Algemene leveringsvoorwaarden: 5 essentiële tips voor zzp’ers

Algemene leveringsvoorwaarden: 5 essentiële tips voor zzp’ers

Geen enkele ondernemer loopt graag een opdracht mis. Veel zzp’ers tekenen daarom de algemene leveringsvoorwaarden van hun opdrachtgever of het interim-bureau nagenoeg blind. Toch is het echt verstandig om hier wél even goed bij stil te staan. De algemene leveringsvoorwaarden van de meeste opdrachtgevers zijn namelijk erg eenzijdig. En als zzp’er zou je daar niet zomaar mee akkoord moeten gaan. Maar ja, je wilt wel omzet maken. Dus toch maar tekenen om de opdracht binnen te halen? Denk gewoon altijd goed na en zorg dat je de voorwaarden toch goed doorleest. Waarbij je in elk geval let op de volgende vijf punten.

1. Duidelijkheid

Het is belangrijk dat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de zzp’er duidelijk zijn geformuleerd. In de overeenkomst moeten de afspraken precies zijn vastgelegd om misverstanden achteraf uit te sluiten.

2. Resultaatsverplichting

Controleer of er een resultaatsverplichting is opgenomen in de voorwaarden. Zo ja, dan levert dit voor jou als zzp’er risico’s op. Als je keihard werkt en goed werk levert, maar door omstandigheden uiteindelijk toch de gewenste resultaten niet behaalt, kan de opdrachtgever je aansprakelijk stellen. In een redelijke overeenkomst moet staan dat de zzp’er de opdracht naar beste inzicht en vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoert, op basis van een inspanningsverbintenis.

3. Onbeperkte aansprakelijkheid

Ook is het belangrijk om te checken of er sprake is van ‘onbeperkte aansprakelijkheid’ in het contract. De aansprakelijkheid van jou als zzp’er dient in verhouding te staan tot de uit te voeren werkzaamheden en/of het te ontvangen honorarium. De totale beroepsaansprakelijkheid dient te worden beperkt tot alleen directe schade en tot een bepaald bedrag. Uitsluiting van gevolgschade is altijd verstandig, maar als dit tot problemen leidt, moet je minstens pleiten voor beperking tot een vast bedrag.

4. Vrijwaring

Staat er een bepaling in de leveringsvoorwaarden over vrijwaring van de opdrachtgever of het interim-bureau? Met een dergelijke bepaling beschermt de opdrachtgever zichzelf en wordt de aansprakelijkheid voor een eventuele schade van een derde volledig afgewenteld op de zzp’er. Nooit mee akkoord gaan dus!

5. Nederlands recht

Bij buitenlandse opdrachten is het verstandig om na te gaan of het Nederlands recht van toepassing is in geval van schade of een geschil. Dit is van belang omdat in andere landen andere wetten en regels gelden.

Kijk de eerstvolgende keer dus goed naar de bovenstaande vijf punten. Want daarmee leg je de basis voor goed contractmanagement. Natuurlijk blijven er nog altijd genoeg risicofactoren over, dus laat je goed adviseren! Ook over de dekking van je eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

—————————————————————————————————

BavAfsluiten.nl is in Nederland het grootste platform voor bestuurs- en beroepsaansprakelijkheid. Ruim 70.000 ondernemers profiteren van de beste voorwaarden en de laagste premies. Bavafsluiten.nl is het beroepsaansprakelijkheidsverzekering label van New Wave Assurances.

Uw BAV premie berekenen? Klik hier

2019-09-09T11:51:53+00:00