/, BAV ZZP, Beroepsaansprakelijkheid/Beroepsaansprakelijkheid voor beginners: Wat is een BAV nou eigenlijk?

Beroepsaansprakelijkheid voor beginners: Wat is een BAV nou eigenlijk?

Als je een eigen onderneming hebt, zit je natuurlijk niet te wachten op schadeclaims. Je gaat ervan uit dat je je werk goed verricht, maar toch kunnen er altijd problemen ontstaan. Dan is het prettig als je je tegen de schade die daar uit voort kan vloeien goed verzekerd hebt.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering eigenlijk?

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten. Die fouten kunnen zijn: nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, etc. Een BAV biedt in beginsel dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers van derden.

Waarom heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Als zelfstandige word je nu eenmaal steeds kwetsbaarder. Daar hebben maatschappelijke en economische tendensen (zoals een toename van het aantal juridische procedures, ingewikkelde opdrachten en concurrentie) zeker aan bijgedragen. Er kleven nu eenmaal ook specifieke risico’s aan de uitoefening van een beroep of zakelijke activiteit. Denk bij dit soort risico’s aan het geven van verkeerde adviezen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en het (onopzettelijk) schenden van intellectuele eigendomsrechten. Al dit soort zaken kunnen flinke gevolgen hebben. Zoals hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade. En dat kan dan weer de continuïteit van je onderneming bedreigen.

Soms is een BAV zelfs verplicht

Een aanvullende reden voor het afsluiten van een BAV kan bijvoorbeeld zijn dat jouw opdrachtgevers (denk daarbij aan onder andere overheden) of bemiddelingsbureaus een verzekering verplicht stellen. Daarnaast kan een verzekering door je branche- of beroepsvereniging (EU-Dienstenrichtlijn) als voorwaarde voor lidmaatschap gesteld worden. Wat voor jezelf in elk geval een voordeel van zo’n verzekering is, is dat het je onderneming direct een professionele uitstraling meegeeft.

Voldoen aan bepaalde eisen

Helaas biedt het overeenkomen van algemene voorwaarden niet altijd voldoende bescherming. Dat is met name het geval als het om algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers gaat. Ook je eigen algemene voorwaarden dienen aan allerlei eisen te voldoen. Het is daarom zeer belangrijk om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

—————————————————————————————————

BavAfsluiten.nl is in Nederland het grootste platform voor bestuurs- en beroepsaansprakelijkheid. Ruim 70.000 ondernemers profiteren van de beste voorwaarden en de laagste premies. Bavafsluiten.nl is het beroepsaansprakelijkheidsverzekering label van New Wave Assurances.

2019-02-13T14:53:27+00:00