Inloop / uitlooprisico beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

/Inloop / uitlooprisico beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Inloop / uitlooprisico beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)2016-09-29T09:07:28+00:00

Inloop / uitlooprisico beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn in Nederland vrijwel allemaal opgemaakt volgens het “claims made principe“. Het claims made principe geeft in de basis verzekeringsdekking wanneer een schade is gemeld gedurende de verzekeringsperiode.  Wanneer de schade is ontstaan of veroorzaakt  speelt ook een rol wanneer het inlooprisico op de verzekering is beperkt in de polisvoorwaarden.  Dit is meestal het geval als er geen sprake is van een voorafgaande verzekering.

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar zoals :

  • De ondernemer sluit direct vanaf start beroepsactiviteit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • De ondernemer sluit later een beroepsaansprakelijkheidsverzekering terwijl de beroepsactiviteiten al zijn gestart
  • De ondernemer beëindigt zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering en sluit een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • De ondernemers beëindigt zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering en sluit geen nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voorbeelden

In de praktijk komen we vaak tegen dat een ondernemer, enkele jaren na zijn start, opeens het onderwerp beroepsaansprakelijkheid op zijn agenda ziet verschijnen. Een opdrachtgever stelt het als eis voor een mooie klus. De verzekeringsdekking komt tot stand zonder het inlooprisico mee te verzekeren.  Hoewel de ondernemer dacht zijn verzekering nooit nodig te hebben ontvangt deze op een dag toch een aansprakelijkstelling. De aansprakelijkstelling heeft betrekking op een afgeronde opdracht in het eerste jaar van de ondernemer. Er was toen nog geen verzekering afgesloten. De ondernemer heeft nu wel een verzekering en de schademelding is wel gedaan binnen de verzekeringsperiode, het handelen of nalaten heeft echter betrekking op de periode voordat de verzekering tot stand is gekomen. Er is geen verzekeringsdekking! Dit voorkomen we door het inlooprisico mee te verzekeren.  Het meeverzekeren van 1 jaar inlooprisico kost circa 25% tot 45% van de jaarpremie als eenmalige opslag.

Wat we ook veel zien, zijn ZZP’ers die na een periode van zelfstandig ondernemerschap terugkeren naar een loondienstverband. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering laten zij direct beëindigen zonder het uitlooprisico mee te (willen) verzekeren.  Komt er toch een schademelding binnen na de verzekeringsperiode dan is deze ondernemer meestal niet verzekerd!  Dit voorkomen we door het uitlooprisico in overleg met cliënt af te dekken.