Jurisprudentie

/Jurisprudentie
Jurisprudentie2018-11-29T15:53:31+00:00

Jurisprudentie beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid staat wereldwijd op nr 8 van oorzaken zakelijke schades. Zowel mondiaal als in Nederland neemt de claimcultuur toe. Claims worden doorgaans graag uit de publiciteit gehouden. Vaak kan een claim via een schikkingsvoorstel worden afgehandeld.

Dossier ECLI:NL:GHAMS:2016:237 ; publicatie 1-2-2016

Tussen Tempo-Team en een verhuurster bestond een huurovereenkomst. Bij niet tijdige opzegging zou onderhavige huurovereenkomst worden verlengd met vijf jaar. De verhuurster blijkt echter geen opzeggingsexploot te hebben ontvangen. De deurwaarder die hiertoe was ingeschakeld door Tempo-Team zou e.e.a. hebben uitbesteed aan een collega-deurwaarder. Het geclaimde financieel nadeel bedroeg € 160.167,-.

De zeer beperkte opbrengst van de onderhavige opdracht brengt met zich mee dat volgens het exoneratiebeding de deurwaarder voor maximaal betreffende honorarium (125,- Euro) aansprakelijk zou zijn. De rechtbank acht dit echter te gering en niet in verhouding tot de belangen die daarmee gemoeid zijn.

Dossier ECLI:NL:RBAMS:2015:7153 ; publicatie 9-11-2015

Een assurantietussenpersoon (ABN AMRO) heeft een autoverzekering laten beëindigen zonder daartoe opdracht te hebben ontvangen. Een (beroeps)foutje in het nadeel van de bank.

Dossier ECLI:NL:RBMNE:2014:104 publicatie 20-3-2014

Door verlaging plafondhoogte met 10 centimeter blijken 88 deuren niet geheel open te kunnen bij het bestuurscentrum van Rabobank Nederland. Rabobank vordert met succes de geleden schade bij de architect.

Dossier ECLI:NL:GHARL:2013:7467; publicatie 12-12-2013

Al jaren vlekkeloos draaiende software blijkt niet feilloos. Hoewel PMP Software haar adviseur Rabobank verwijt niet te zijn geattendeerd op noodzaak en nut van dekking beroepsaansprakelijkheid met inlooprisico, oordeelt het Hof dat adviseur niets valt te verwijten nu niet aannemelijk valt te maken dat in 2008 tegen acceptabel premieniveau 11 tot 13 jaar inlooprisico was te verzekeren.

Dossier ECLI:NL:RBDHA:2013:12307; publicatie 11-11-2013

Beroepsaansprakelijkheid en zorgplicht octrooibureau. Wederpartij vordert geleden schade van bijna 3 miljoen Euro.

Dossier RBROT 2013:7816; 7-8-2013

Het belang van structureel toetsen op verzekerde hoedanigheid, aandachtspunten bij gelieerde ondernemingen en van toepassing zijnde uitsluitingen. Gevalletje fraude met bijbehorend dekkingsgeschil.

Dossier LJN BZ5356 ; 14-6-2013

Makelaar is tekortgeschoten in zijn verplichting tot goede en deugdelijke advisering bij de aankoop van het appartementsrecht. Toepassing bewijslastverdeling
Dossier LJN BW4460; 4-4-2012

Een claim beroepsaansprakelijkheid kan de beste overkomen en wil niet per definitie zeggen dat uw onderneming ook aansprakelijk is. In dit dossier werd Nauta Dutilh NV aangesproken door Network Integratio Consultancy BV.

Dossier LJN: BV9312; 29-02-2012

Een ondernemer roept de hulp in van zijn belastingadviseur om de uitkoopsom vast te stellen voor een medefirmant. De belastingadviseur adviseert een bedrag dat dat door de ondernemer wordt betaald. Achteraf is de ondernemer toch van mening dat de uitkoopsom (veel) te hoog is geadviseerd en hij stapt naar zijn advocaat. De rechtbank veroordeelt de belastingadviseur tot betaling aan eiser van €40.000,- plus wettelijke rente.

Dossier LJN; BV6162; 17-2-2012

Een makelaar is aansprakelijk gesteld vanwege een verkeerde opgave in een bedrijfsbrochure. Na levering aan de koper bleek dat de oppervlakte van het verkochte beduidend kleiner was dan in de brochure van de makelaar en op het verkoopbord was vermeld. Hoewel het Hof oordeelt dat de makelaar zelf de informatie over het bedrijfspand had moeten onderzoek vernietigt de Hoge Raad dit arrest en zal een ander Hof de zaak opnieuw moeten beoordelen.

Dossier LJN; BV1907; 25-01-2012

Hoewel de notaris een prospectus niet heeft opgesteld heeft de notaris wel een rol binnen de prospectus onder meer vanwege naamsvermelding. Het investeringsvehikel in grondkavels gaat failliet. De gedupeerde beleggers spreken de notaris aan.